Isi kandungan

1) Pengenalan

2) Definisi Budaya Lepak atau Melepak

3) Punca Wujudnya Budaya Melepak

4) Kesan Dari Budaya Melepak

5) Cara Mengatasi Masalah Melepak

6) Kesimpulan

Advertisements