Kesimpulan

Secara kesimpulannya, dapatlah dikatakan bahawa masalah melepak yang berlaku di negara kita sekarang ini memanglah suatu gejala yang diakui mengancam keharmonian negara dan boleh memburukkan imej negara sekiranya tidak dicegah segera. Kerjasama daripada ibu bapa, pihak sekolah, dan pihak polis amat diperlukan untuk menangani masalah ini. Sekiranya kita dapat menyedarkan golongan remaja tentang keburukan melepak, kita pasti masalah ini akan dapat diselesaikan dengan kadar segera, dan imej negara yang semakin pudar akan dapat dipulihkan.

Advertisements