Objektif

Di akhir pengajaran, pelajar akan dapat:-

1) menerangkan definisi mengenai budaya melepak.

2) menyatakan punca dan kesan terhadap budaya melepak.

3) menjelaskan mengenai langkah atau cara mengatasi masalah budaya melepak.

Advertisements